پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گیوی/کوثر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گیوی/کوثر 452492 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گیوی/کوثر باید ابتدا 0452492 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گیوی/کوثر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452492123456 را وارد نمایید. شهرستان گیوی/کوثر از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (شماره کد شهرستان کوثر)