پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مرزبان و حاکم

1 پاسخ 1

کیا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حاکم و مرزبان) (مرزبان) (حاکم ومرزبان) (مرزبان و حاکم در جدول) (مرزبان پرسشکده) () (مرزبان - پرسشکده)