پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لنگه بار

1 پاسخ 1

تا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لنگه بار) (لنگه بار در جدول) (لنگه بار پرسشکده) (لنگه بار در حل جدول) () (لنگه بار در پرسشکده) (لنگه) (لنگه در جدول) (یک لنگه بار) (لنگه بار )