پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سپهبد و سردار فرنگی

1 پاسخ 1

مارشال


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سپهبد فرنگی) (سپهبد فرنگی در جدول) (سپهبد فرنگي) () (سپهبدفرنگی) (پارچه لطیف) (ازماه های فرنگی)