پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلیجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلیجان 452415 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلیجان باید ابتدا 0452415 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلیجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452415123456 را وارد نمایید. شهرستان گلیجان از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()