پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلشن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلشن 452352 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلشن باید ابتدا 0452352 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلشن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452352123456 را وارد نمایید. شهرستان گلشن از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده