پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوغات و ارمغان

1 پاسخ 1

ره آورد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوغات و ارمغان) (سوغات وارمغان) (سوغات و ارمغان در جدول) () (ارمغان)