پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گرمی/شهرک/ولیعصر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گرمی/شهرک/ولیعصر 452622 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گرمی/شهرک/ولیعصر باید ابتدا 0452622 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گرمی/شهرک/ولیعصر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452622123456 را وارد نمایید. شهرستان گرمی/شهرک/ولیعصر از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره شهرستان گرمی) () (پیش شماره شهرک ولی عصر)