پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


افسار گسیخته

1 پاسخ 1

ول


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(افسار گسیخته در جدول) (افسار گسیخته در حل جدول) (افسار گسیخته) (افسار) (افسار در پرسشکده) () (افسار پرسشکده)