پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


الهه مهر و محبت

1 پاسخ 1

میترا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(الهه محبت) (الهه مهر و محبت) (الهه مهرومحبت) (الهه مهر ومحبت) () (نام الهه محبت) (الهه مهر محبت) (محبت پرسشکده) (الهه عشق)