پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کزج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کزج 452438 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کزج باید ابتدا 0452438 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کزج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452438123456 را وارد نمایید. شهرستان کزج از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کزج)