پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زمام و افسار

1 پاسخ 1

مهار


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زمام و افسار) (افسار) (زمام و افسار در جدول) (زمام وافسار) (زمام پرسشکده) () (افسار پرسشکده)