پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گونه ای انگور درشت دانه و پرآب

1 پاسخ 1

ریش بابا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گونه ای انگور) (انگور دانه درشت) (انگوردانه درشت) (گونه ای انگور درشت دانه) (گونه ای انگوردرشت دانه وپراب) ()