پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مرکز ایالت جورجیا در آمریکا

1 پاسخ 1

آتلانیا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز ایالت جورجیا) (مرکز ایالت جورجیا درحل جدول) (مرکز ایالت جورجیای امریکا) (مرکز ایالت جورجیا امریکا) () (مركز ايالت جورجيا) (مرکز جورجیا)