پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کجل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کجل 4524853 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کجل باید ابتدا 04524853 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کجل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 04524853123456 را وارد نمایید. شهرستان کجل از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده