پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قوشه سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قوشه سفلی 452587 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قوشه سفلی باید ابتدا 0452587 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قوشه سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452587123456 را وارد نمایید. شهرستان قوشه سفلی از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده