پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کشور شکار

1 پاسخ 1

کشور کنیا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کشور شکار) (کشورشکار) (کشور شکار در جدول) ( کشورشکار) () (کشور شکار کجاست) (كشور شكار) (نام کشور شکار) (کشور شکار ) (کشورشکار) (کشور شکار) (کشور شکار؟) (کشور شکار در حل جدول) (شکار پرسشکده)