پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دانای مطلق در آیین زرتشت

1 پاسخ 1

اهورا مزدا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دانای زرتشتی) () (دانای مطلق) (دانای زردشتی) (دانای زرتشتی در جدول)