پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سرهنگ نیروی دریایی

1 پاسخ 1

ناوسالار


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سرهنگ نیروی دریایی) (سرهنگ دریایی) ()