پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سیر دریا

1 پاسخ 1

رودخانه سیحون


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دریا پرسشکده) (دریا) ()