پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تاج گل

1 پاسخ 1

بساک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تاج گل) (تاج گل در جدول) (تاجی از گل در جدول) (تاج گل درجدول) (تاج گل پرسشکده) (تاج گل در پرسشکده) (تاج گل پرسشكده) (تاج گل جدول) (تاج پرسشکده) (تاج) ()