پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شبه جزیره ای در جنوب شرقی مکزیک

1 پاسخ 1

یوکاتان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شبه جزیره ای در جنوب شرقی مکزیک) (شبه جزیره جنوب شرقی مکزیک) ()