پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تازه بنا شده

2 پاسخ 2

نوساز
امارت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بنا‏ ‏شده) (تازه بنا شده) (بناشده)