پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شهر آذری

1 پاسخ 1

اهر ، میاندوآب


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهر آذری) (شهر اذری) (شهر آذری در جدول) (از شهرهای آذری) (شهراذری) (شهرآذری) (شهر آذري) (شهر اذري) (شهرهای آذری) (از شهرهای اذری) (شهر اذری در جدول) ()