پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ایالتی در آمریکا

1 پاسخ 1

الاباما


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ایالتی در آمریکا) (ایالتی در امریکا)