پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نابودی و فنا

1 پاسخ 1

نیستی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نابودی پرسشکده) (نابودی) (نیستی و نابودی)