پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قره آغاج پشته چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قره آغاج پشته 452593 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قره آغاج پشته باید ابتدا 0452593 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قره آغاج پشته زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452593123456 را وارد نمایید. شهرستان قره آغاج پشته از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره ارومیه)