پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کانادا معروف به چیست

1 پاسخ 1

انبار غله دنیا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده