پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قلعه بالای کوه

1 پاسخ 1

کلات


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قلعه بالای کوه) (بالای کوه پرسشکده) (قلعه بالاي كوه) (بالای کوه در پرسشکده) (قله بالای کوه) () (قلعه بالای کوه ) (بالای کوه) (قلعه پرسشکده) (قلعه)