پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دستاویز قرار دادن

1 پاسخ 1

تمسک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دستاویز) (دستاویز قرار دادن) (دستاویز در پرسشکده) (دستاویز پرسشکده)