پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نقاشی بر روی شیشه

1 پاسخ 1

ویترای


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نقاشی روی شیشه)