پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/بعثت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/بعثت 452645 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/بعثت باید ابتدا 0452645 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/بعثت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452645123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/بعثت از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده