پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شکراب/هاچاکندی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شکراب/هاچاکندی 452639 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شکراب/هاچاکندی باید ابتدا 0452639 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شکراب/هاچاکندی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452639123456 را وارد نمایید. شهرستان شکراب/هاچاکندی از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده