پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کشور اینکاها

1 پاسخ 1

پرو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کشور اینکاها) (کشوراینکاها) (كشور اينكاها) (کشور انیکاها) () (کشور شکار) (نام کشور شکار)