پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آش ساده

1 پاسخ 1

با ، شوربا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آش پرسشکده) (آش ساده) (آش ساده جدول) (اش پرسشکده) (آش در پرسشکده) (اش در پرسشکده) (آش ساده در جدول) ()