پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


میوه زودرس

1 پاسخ 1

نوبر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(میوه زودرس) (میوه زود رس) (میوه زودرس در جدول) (میوه زود رس در جدول) ()