پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زیرک و چالاک

1 پاسخ 1

زبل


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زیرک) (چالاک) (چالاک پرسشکده) (زیرک پرسشکده) (زيرك) ()