پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نوعی تفنگ قدیمی

1 پاسخ 1

برنو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوعی تفنگ قدیمی) (نوعی تفنگ) (تفنگ قدیمی) (تفنگ قدیمی در جدول) (نوعی تفنگ قدیمی در جدول) () (نوعی تفنگ ) (تفنگ قديمي) (نوعی تفنگ قدیمی ) (نوعی تفنگ در جدول) (نوعي تفنگ قديمي) (نام تفنگ قدیمی) (تفنگ قدیمی در پرسشکده)