پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


عروق ریز بدن

1 پاسخ 1

مویرگ


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عروق ریز بدن) () (عروق ریزبدن) (نام عروق ریز بدن) (عروق ریز بدن در جدول)