پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از رودهای حوزه جازموریان

1 پاسخ 1

هلیل رود ، بمپور ، هامون


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده