پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از توابع نایین

1 پاسخ 1

خور ، انارک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(از توابع نایین) (توابع نایین) (ازتوابع نایین) (از توابع نائین) (از توابع نايين) (ازتوابع نائین) (توابع نائین) (از توابع نایین )