پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دانه نهانزایان

1 پاسخ 1

هاگ


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دانه نهانزایان) (نهانزایان) (از نهانزایان) (دانه نهانزایان در جدول) ( دانه نهانزایان درجدول) (دانه نهانزایان پرسشکده) ()