پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زاویه سنگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زاویه سنگ 452561 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زاویه سنگ باید ابتدا 0452561 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زاویه سنگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452561123456 را وارد نمایید. شهرستان زاویه سنگ از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زاویه سنگ)