پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شجاع و بی باک

1 پاسخ 1

شیر دل


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بی باک و شجاع در جدول) (بی باک و شجاع) () (بی باک) (بی باک پرسشکده) (بی باک در جدول) (شجاع)