پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


'گیاهی طبی با دانه های لعاب دار

1 پاسخ 1

بارهنگ


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دانه های لعاب دار) (گیاهی طبی)