پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نوعی کبوتر صحرایی تیره رنگ که بالای دمش سفید است

1 پاسخ 1

ورشان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوعی کبوتر صحرایی) (نوعی کبوترصحرایی) (کبوتر صحرایی) (نوعی کبوتر) (کبوترصحرایی) (نوعی کبوتر صحرایی ) (نوعی کبوتر صحرای) (كبوتر صحرايي) () (کبوتر صحرایی ) (کبوتر صحرایی پرسشکده)