پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دمیرچی خرابه سی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دمیرچی خرابه سی 452893 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دمیرچی خرابه سی باید ابتدا 0452893 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دمیرچی خرابه سی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452893123456 را وارد نمایید. شهرستان دمیرچی خرابه سی از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده