پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پرچم و بیرق

1 پاسخ 1

رایت ، لوامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پرچم در جدول) (پرچم پرسشکده) (پرچم و بیرق در جدول) (پرچم) (پرچم و بیرق) (پرچم در پرسشکده) (بیرق) (پرچم وبیرق) (پرچم درجدول) (پرچم جدول) (پرچم در جدول ) (بیرق پرسشکده) (بیرق در جدول) (��э� �����) (پرسشکده پرچم) (پرچم پرسشکده ) ()