پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کلاه بردار و حقه باز

1 پاسخ 1

شیادمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حقه) (حقه باز) (شیاد پرسشکده) (شیاد در پرسشکده)