پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دشت مغان/شهرک/مغان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دشت مغان/شهرک/مغان 452755 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دشت مغان/شهرک/مغان باید ابتدا 0452755 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دشت مغان/شهرک/مغان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452755123456 را وارد نمایید. شهرستان دشت مغان/شهرک/مغان از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره مغان) ()